Activity & News

เราขอขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบตรวจวัดของประเทศไทย

หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือวัดของเรามีหลากหลายหน่วยงาน เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของไทย