Activity & News

เราภูมิใจที่มีส่วนรับผิดชอบในหลายโครงการ

ระบบตรวจวัดกาซในปล่องระบาย ระบบ FTIR ยี่ห้อ GASMET FINLAND เหมาะสำหรับเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า