นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์

Signature

บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด
Neediss Supply Instrument Co., Ltd.

บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อม นำเข้า จำหน่ายเครื่องมือ และให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาได้ขยายขอบเขตบริการทางด้านตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินเปิดดำเนินการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนามบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

อาดิตย์ วิทยประภารัตน์

Company Director


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นคุณภาพบริการที่เป็นเลิศพันธกิจ (Mission)

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยความสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ
Quality policy

Signature
เอกสารรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015


คลิก ดาวน์โหลด
เอกสารรับรองคุณภาพ ISO 14001:2015


คลิก ดาวน์โหลด
เอกสารโบว์ชัวร์ บริษัท ปี 2021


คลิก ดาวน์โหลด
6810
Passionate Employee
4011
Modern Factory
3025
Factory in Worldwide
120
International Awards

Our Neediss Team

มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

ดิเรก จั่นเรือง (เหรก) มือถือ 089-811-3617

สอบถามข้อมูลวิชาการและข้อมูลเครื่องมือวัดได้เลยครับ

ปานทิพย์(ผึ้ง) ปานยิ้ม มือถือ 084 752-8567

ประสานงานเครื่องมือเช่า ติดต่อเครื่องมือเช่าได้เลยค่ะ

นงลักษณ์ (จู) แซ่อึ้ง มือถือ 08-9007-7988

ติดต่อขอใบเสนอราคา ติดตามงานขายต่างๆ ได้เลยค่ะ

นัทธ์ชนันท์ ดีอินทร์ (อาย) มือถือ 081-906-0780

สอบถามใบเสนอราคางานเครื่องมือวัดในปล่องระบาย ได้เลยค่ะ

ทีมงานซ่อมบำรุง พร้อมแผน PM เครื่องมือ

เพื่อให้เครื่องมือมีความพร้อมสำหรับบริการงานเช่า

ทีมงานพร้อมซ่อมเครื่องมือ ให้ทันเวลาที่กำหนด

เรามีเป้าหมายในการซ่อม เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ทันเวลา

เราบริการสอบเทียบเครื่อง เพื่อความถูกต้อง

เราสอบเทียบ เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

Best Quality We care

เราพร้อมดูแลลูกค้า ด้วยเครื่องมือคุณภาพและบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่ใส่ใจลูกค้า

Best Quality We care

Best Quality We care  คุณภาพที่ดีที่สุด ที่เราใส่ใจ