Oxygen Analyzer/ Process sampling

เทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

การอนุรักษ์พลังงาน ไม่เพียงจะช่วยให้เป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในโรงงานต่างๆ จำพวก โรงไฟฟ้า เตาเผา และหม้อต้มไอน้ำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์กระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้  หนึ่งในช่องทางที่สามารถควบคุมกระบวนการเผาไหม้ได้เป็นอย่างดี และดังนั้นปริมาณการใช้พลังงานก็จะลดลงได้

เพื่อที่จะให้ได้การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมได้อย่างเหมาะสม ENOTEC ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการตรวจวัดก๊าซไอเสียจากกระบวนการผลิต  มีเครื่องมือตรวจวัดก๊าซเหมาะสำหรับเตาเผาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แบบต่อเนื่อง อุณหภูมิสูง อย่างเช่น inlet chamber ของหม้าเผาโรงปูนซีเมนต์


 • OXITEC 5000.jpg
  OXITEC®5000 ENOTEC เป็นผู้ผลิตเครื่องวัดออกซิเจน (Oxygen Analyzer) ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสำหรับการควบคุมการเผาไหม้ (Combustion control) OXITEC Analyzer ถูกพัฒนาแล...

 • COMTEC 6000.jpg
  COMTEC®6000 COe เป็นผลรวมของโมเลกุลที่ไม่ได้เผาไหม้ (Unburned molecules) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์บอน (CxHy) และ ไฮโดรเจน (H2)โมเลกุลของแก๊สที่ไม่ได้เผาไหม้และออกซิเจน ต้องมี...

 • ENSITU 7000.jpg
  ENSITU 7000 O2-Transmitter Probe จากประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ENOTEC ได้พัฒนาออกแบบ Oxygen Analyzer ที่มีราคาย่อมเยาว์รุ่น ENSITU 7000 ใช้งานได้กับอุณหภูมิในกระบวนการผลิตได้ถึง 600 อง...

 • cemtec.jpg
  CEMTEC เป็นโพรบตรวจวัดแก๊สที่ออกแบบและพัฒนามาเพื่อสำหรับตรวจวัดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ บริเวณทางเข้าของหม้อเผาซีเมนต์ (Rotary Kiln Inlet) หรือระบบอื่นๆที่มีปริมาณฝุ่นสูงมาก ความร...