Water quality meter

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบปากกา พกพาง่าย จัดเก็บสะดวก หัววัดได้มาตรฐาน สามารถตรวจวัดได้นาน และได้ค่าผลการตรวจวัดที่ตรง


 • PHscan30S-Waterproof-Pocket-pH-Meter-Pocket-pH.jpg
  เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบปากกา(Pocket pH Tester) ตัวเครื่องป้องกันน้ำ พร้อมจอแสดงผลตัวเลข. หัววัดแบบแบนเรียบสามารถตรวจวัดได้นานและคงทน สอบเทียบได้ 1-3 จุด พร้อมระบบชดเชยอัตโนมั...

 • 1480515068l334397782.jpg
  เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าแบบปากกา(Pocket Conductivity Tester) ตัวเครื่องป้องกันน้ำ พร้อมจอแสดงผลตัวเลข. หัววัดแบบแพททินัมสามารถตรวจวัดได้นานและคงทน สอบเทียบได้ 1-3 จุด พร้อมระบบชดเ...

 • 1480572213l439136407.jpg
  เครื่องวัดสารแขวนลอยแบบปากกา(Pocket TDS Tester) ตัวเครื่องป้องกันน้ำ พร้อมจอแสดงผลตัวเลข. หัววัดแบบแพททินัมสามารถตรวจวัดได้นานและคงทน สอบเทียบได้ 1-3 จุด พร้อมระบบชดเชยอัตโนมัติ ...

 • 1480430197l762757550.jpg
  เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกา(Pocket DO Tester) ตัวเครื่องป้องกันน้ำ พร้อมจอแสดงผลตัวเลข. หัววัดแบบpolarographic sensorสามารถตรวจวัดได้นานและคงทน สอบเทียบได้1-2จุด พร้อมระบบชดเช...