GX-2012 Multi Gas.,RIKEN JAPAN

  • สำหรับงานตรวจวัดก๊าซสูงสุดได้ 4 ชนิดในเครื่องเดียว
  • สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล
  • ตรวจวัดสำหรับที่อับอากาศหรืออันตรายในโรงงาน
  • ใช้งานง่าย ปุ่มกดเพียงสองปุ่ม โครงสร้างแข็งแรง
  • สามารถแสดงค่า PEAK และ TWA สำหรับก๊าซพิษ
  • ระบบปั๊มดูดอากาศภายในตัวเครื่อง Internal Pump
  • สัญญาณเตือน เสียงดังมากกว่า 95 db ที่ระยะ 30 ซม.
  • แสดงผลตัวเลข LED  4 บรรทัด พร้อมแสงที่หน้าจอเมื่ออยู่ในที่มืด