SC-102 CESVA.,SPAIN

 • เครื่องวัดระดับเสียง ที่ตอบสนองทุกๆลักษณะงาน
 • ที่ท่านต้องการ คำนวณค่าตามลักษณะงานที่ท่าน
 • ตรวจวัด ง่ายๆ โดยเพียงเลือก เมนูที่ต้องการ
 • มาตรฐาน IEC 61672 CLASS 2 “NEW”
 • ตรวจวัดเสียง LF,LS,LT,Lt,Lpeak,Lmax,Lmin
 • ตรวจวัดค่า Frequency weightings A และ C
 • โครงสร้างเครื่องและไมโครโฟนเป็นโลหะแข็งเรง ทนทาน
 • ช่วงการตรวจวัดเดียว 28 – 137 dBA ตรวจวัดLpeak 55-140 dB peak
 • ปุ่มกดเพื่อทำงานเพียง 4ปุ่ม ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
 • ตัวเครื่องกะทัดรัด บาง ความหนาเครื่องไม่เกิน 20 มม.
 • น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 463 กรัม
 • ใช้ระบบแบตเตอรี่ 1.5 V 2 ก้อน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง