ทำไม ถึงต้องเช่าเครื่องมือตรวจวัดแทนการซื้อ?

1.เช่าเครื่องมือตรวจวัดได้ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมีต้นทุน

2.มีเครื่องมือพร้อมให้บริการ และมีเอกสารสอบเทียบพร้อม

3.ให้ลูกค้ารับเครื่องมือก่อนวันใช้งานจริงอย่างน้อย 1 วัน

4.มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และสอนการใช้งานฟรี